Shophouse Europe Hạ Long

Shophouse Europe Hạ Long là điểm nhấn quan trọng trong hệ sinh thái tỷ đô của tập đoàn nhiều tiền Sun Group tại Quảng Ninh.